Portraits, a day in a life: format, correspondentie, schilderijen, expositie

1995 - ......

Presentatie: expositie

Het idee ontstond als reactie op het commentaar van sommige kijkers op abstracte schilderijen; je zou niet kunnen zien waar het over gaat. Daarom ontwikkelde Hanneke Breuker een abstract schilderij dat ook te lezen zou zijn. Voor de uitwerking van dit project werden personen uitgenodigd om een dag uit hun leven te beschrijven. Ziij vulden hiervoor een formulier met tijdschema in met de door hen verrichte activiteiten. De deelnemers bepaalden de dag en de manier waarop zij het tijdschema invullen: zakelijk of heel persoonlijk. Deze beschrijvingen worden beeldend vertaald naar schilderijen. De doeken worden door middel van een raster in halve uren verdeeld. Deze halve uren vormen gezamenlijk een dag van 24 uur.
meer...

Op het schilderij staat boven het raster de naam van de geportretteerde persoon, de datum, leeftijd, beroep, woonplaats en land.

Het format: met behulp van een aantal toegestuurde beschrijvingen van deze dagen werden de actviteiten in 42 categorieën omgezet. Elke categorie werd met een kleur verbonden. Op het schilderij staan onder het raster de categorieën met de bijbehorende kleuren. De activiteiten van de deelnemers worden als gekleurde lijnen in het raster afgebeeld. De schilderijen die via dit systeem ontwikkeld zijn, kunnen zowel bekeken als gelezen worden. Het lezen kan doordat kijkers een kaart ontvangen waarop de code van de kleuren staat. Bijvoorbeeld, een donkerblauwe streep staat voor: slapen.

In 1999 werd Portraits, a day in a life gepresenteerd in de hal van de Centrale Gemeetebibliotheek in Rotterdam.

Het project startte mei 1995 en duurt voor onbepaalde tijd voort.

 

 


terug