Digital Playground: Seminar, reader

1998

Presentatie: Hal 4, Rotterdam

In 1998 werd in Hal 4 voor docenten, jongerenwerkers en beleidsmakers een seminar georganiseerd daat inzicht gaf in actuele ontwikkelingen binnen de nieuwe media. de vooraf toegestuurde reader gaf achtergrondinformatie met betrekking tot de nieuwe media. Voorafgaand ontvingen de deelnemers een reader met achtergrondinformatie met betrekking tot nieuwe media, over communicatie, de verschillende beeldculturen, sociale aspecten, visual literacy, commercie, wetgeving en regulering.
meer...

 

in het ochtendprogramma werd de website van  Digital Playground gepresenteerd en ging journalist en nieuwe media kenner Francisco van Jole in een lezing in op diverse inhoudelijke aspecten.

Daarop volgde een discussie met het publiek onder leiding van Suzanne Mulder, verslaggeefster RTV Rijnmond. De volgende vragen kwamen aan de orde: Wat zijn de gevolgen van de verregaande digitalisering van der maatschappij? Wat zijn de gevaren van gebruik en misbruik van de digitale media? Wat kan men verstaan onder digital identity? Wat verstaat men onder visual literacy?

 

's Middags werkten de deelnemers in de workshops Still ID (beeldmanipulatie), Moving ID, (video) Animated ID, (animatie) Sound ID (geluid) en Global ID. (internet) Of ontspanden zich in de Chill-out met onder andere computerspelletjes.

Chill-out met onder meer computergames en een presentatie van verschillende internationale kunstsites.

Openingshandeling door Rick van der Ploeg, Staatssecretaris van Cultuur en dhr. Steegmans, directeur Dienst Stedelijk Onderwijs Rotterdam, openingswoord door Els Kuijper, wethouder Onderwijs en Jeugdbeleid.

 

Concept, programmasamenstelling, samenstelling reader en selectie sprekers: Hanneke Breuker


terug