Digital Playground: Seminar Mooi beeld op de Monitor

1999

Presentatie: Hal 4, Rotterdam

In 1990 werd, na het succes van het seminar in 1998, opnieuw een eendaags seminar georganiseerd. Dit seminar was inhoudelijk gericht op het creatieve gebruik van digitale media in het voortgezet onderwijs. Ter voorbereidng op het seminar werd voor de deelnemrs een reader samengesteld. De doelgroep bestond onder meer uit docenten voortgezt onderwijs, beleidsmakers, politici en medewerkers van culturele instellingen.

Voor Mooi beeld op de Monitor waren sprekers uit het onderwijs en het culturele veld en het bedrijfsleven uitgenodigd; allen met een specialisatie op het gebied van digitale media.
meer...

In de ochtend volgden de deelnemers verschillende workshops. 's Middags gaf Marie-Thérèse van de Kamp, docente beeldende vorming en docente Vakdidaktiek/ Academie voor Beeldende vorming HBO, een inleiding en gaf enkele praktijkvoorbeelden en een situatieschets van de stand van zaken. Collin de Bruin, docent beeldende vakken voortgezet onderwijs gaf praktijkvoorbeelden uit lessen voor CKV 1, 4VWO en 2e klassen VWO.

Dhr. M. Kardoel, commercieel directeur b.ART, internetprovider gaf een toelichting op het internetgebruik op scholen.

Walter van der Cruijsen, kunstenaar en onder meer werkzaam bij ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, gaf een globaal kunsthistorisch overzicht nieuwe media en ging in op beoordelingscriteria.

De dag werd afgesloten met een forum- en publieksdiscussie onder leidingvan Marie-Thérèse van de Kamp en de CD-rom presentatie door Bas Middelham, projectleider Digital Playground.

 

Het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam verleende aan Hanneke Breuker een subsidie voor de inhoudelijke ontwikkeling van dit seminar: concept, samenstelling reader en de selectie van de sprekers. Met dank aan Vier Grote Steden Kunsteducatie, Marja van Tienhoven.

 


terug