Installation Duisburg: artist-in-residence, fotografie, teksten, installatie, website, exposities, radiointerview Deutslandfunk

1996 - 1997

Presentaties: Stadt- und Kulturhistorisches Museum Duisburg, Goethe-Institut Rotterdam, website On line and On site

 

Op uitnodiging van de Rotterdamse Kunststichting en met een stipendium van het Ministerie voor Stadsontwikkeling, Cultuur en Sport Nordrhein-Westfalen verbleef Hanneke Breuker in het voorjaar van 1996 drie maanden als artist-in-residence in Duisburg.

Er zijn veel overeenkomsten tussen Rotterdam en Duisburg. Beide steden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. Met alle gevolgen voor het huidige stadsbeeld.

Steden met - voor de omgeving belastende - industrie die tegelijkertijd voor werkgelegenheid zorgt of zorgde. Industrie waarvan een deel inmiddels verouderd is geraakt. Er zijn havens met scheepvaart. Het zijn 'werksteden'.
meer...

In Duisburg zijn, anders dan in Rotterdam, verschillende functies en activiteiten door elkaar gemixt. Om de stad beter te leren kennen werd de stad 'uit elkaar' genomen. Bij het stadsarchief en de blibliotheek werden gegevens over de stad verzameld en bij de cartografische dienst stadsplattegronden opgehaald. Deze stadsplattegronden werden zo beschilderd dat er steeds één functie zichtbaar bleef: de rivier, de snelwegen, de industrie, de bebouwing, bos- en groenvooriening, akkerland met overg terrein. Bij deze thema's werden teksten en/of beeldmateriaal toegevoegd.

In 1997 werden de resultaten gepresenteerd in Duisburg in het Stadtshistorisches Museum en in Nederland bij het Goethe-Institut in Rotterdam. 


terug