Werkwijze

THRIFT staat een wisselwerking voor tussen individuen en tussen verschillende disciplines. Door het koppelen van inbreng vanuit verschillende invalshoeken en disciplines zoals beeldende kunst, fotografie, het bedrijfsleven, literatuur, poiltiek, design, wetenschap, etc. ontstaan onverwachte uitkomsten.

 

Vernieuwende intenties, flexibiliteit, experiment en internationalisering staan binnen deze samenwerkingsverbanden centraal.

 

Vanuit een thema of format wordt een project gestart. De deelnemers wisselen ideeën uit en leveren bijdragen. De beeldende uitvoering en presentatie krijgt op verschillende manieren vorm. Bijvoorbeeld door exposities, publicaties, websites, bijeenkomsten, email correspondentie en combinaties hiervan.